Máy khoan cầm tay GSB 550 SET công suất 550W.
5 mũi khoan với đường kính 4mm/ 5mm/ 6mm/ 8mm/ 10mm.
1 búa( 1 hammer), 1 thước cuộn.
10 đầu vít pa-ke với các đầu khe khác nhau.
1 đoạn nối gắn kết đầu vít pa-ke và máy khoan.
1 thước cân bằng( 1 spirit level), 1 mõ lếch.
4 mũi khoan gỗ 4mm/ 5mm/ 6mm/ 8mm.
1 đầu nối mở khoá từ tính.
1 tay cầm chống rung.
1 kìm (1 combination plier)- 1 tay cầm chống rung.
5 mũi khoan sắt thép (2/3/4/5/6 mm).
7 đầu điếu mở khoá (4/5/6/7/8/9/10mm).
30 ốc vít.
30 tít kê nhựa.